Dobór przekładników prądowych

Witam,
w nawiązaniu do e-mala z dnia 27.03.2007 r. pragnę Pana poinformować, że obecnie stosowane licznik elektroniczne czterokwadrantowe mają niewielki pobór mocy w torze prądowym, który w obliczeniach można w zasadzie pominąć (jest on mniejszy niż 0,125 VA).

W związku z powyższym przy stosowaniu krótkich przewodów łączących przekładniki z licznikiem należy stosować przekładniki prądowej o znacznie mniejszych mocach znamionowych niż 10 VA. aby spełnić wymagania normy, czyli warunek:
0,25xPzn<P<1xPzn
(Pzn - moc znamionowa przekładnika, P - obciążenie obwodów wtrónych odniesione do warunków znamionowych).

Taki warunek spełnią przekładniki o mocy 2,5 VA lub 5VA - w przypadku długich przewodów pow. 5 m

Dla przykładu:

  • dł. przewodu o długości 2m i przekróju 2,5 mm2 obciążenie wyniesie = 2 x 2 / 56 / 2,5 x 5 x 5 = 0,71 VA
  • rezystancja styków - ok. 1,25 VA

Łączne obciązenie wyniesie 0,125 VA + 0,71 VA + 1,25 VA = 2 VA = 0,8 Pzn.

W razie pytań proszę o kontakt.

Pozdrawiam,
Tomasz Ułanowicz
specjalista ds układów pomiarowych

Zespół Usług Dystrybucyjnych
Zakład Zarządzania Dystrybucją
ENEA S.A. Oddział Dystrybucji Szczecin
ul. J. Malczewskiego 5/7
71-616 Szczecin
tel. 091 425 5230
tomasz.ulanowicz@szczecin.enea.pl

W dniu 11 kwietnia 2007 roku Bekazet zwrócił się do ENEA S.A. Oddział Dystrybucji Szczecin z prośbą o określenie wymagań dotyczących doboru przekładników prądowych w półpośrednich układach pomiarowo rozliczeniowych.

ENEA S.A. Oddział Dystrybucji Szczecin pismem znak ZZD/DS./SD/TU/4889/2007 z dnia 30 kwietnia 2007 określiła warunki jakim powinny odpowiadać przekładniki prądowe montowane w półpośrednich układach pomiarowo - rozliczeniowych energii elektrycznej.

I tak:

  • Instalowane przekładniki winny spełniać wymagania normy PN EN-60044-1
  • W projektach technicznych winny być zawarte obliczenia sprawdzające prawidłowy dobór przekładników

Instrukcja dotycząca doboru przekładników dostępna jest na stronie internetowej http://www.enea.pl

Poniżej zamieszczamy pismo ZZD/DS./SD/TU/4889/2007 w sprawie

 

Bekazet poleca:

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15

Przejdź do starszej wersja strony WWW