Stopnie ochrony IP obudów rozdzielnic elektrycznych

W normie IEC 60364-3 zostało przedstawionych i sklasyfikowanych wiele czynników, które mogą mieć wpływ na instalację elektryczną: wnikanie ciał stałych i ciekłych do obudowy, uderzenia, wibracje oraz agresywne substancje. Przedstawione czynniki będą miały różny wpływ w zależności od warunków w jakich będzie użytkowana instalacja: obecność wody raz może oznaczać kilka spadających kropel, innym razem całkowite zanurzenie.

Kod oznaczania stopnia ochrony IP

W normach międzynarodowych IEC 529 (drugie wydanie 1989-11), normach europejskich EN 60529 (październik 1992), francuskich NF C 20-010 (pierwsze wydanie, październik 1986) niemieckich DIN 40050 (lipiec 1980) polskich PN 92/E-08106, stosuje się oznaczenie stopnia ochrony IP, który charakteryzuje zdolność obudowy do przeciwstawienia się wnikaniu ciał stałych i ciekłych do obudowy oraz określa dodatkowo stopień ochrony przed dostępem do części będących pod napięciem. W powyższych normach nie definiuje się odporności obudowy na eksplozję, wilgotność, agresywne opary, pleśń, robactwo.
Kod IP składa się z 2 cyfr, do których może być dodana litera, wtedy gdy aktualnie stosowany stopień ochrony jest wyższy niż określony w dwóch pierwszych cyfrach. Pierwsza cyfra stopnia ochrony IP określa zdolność obudowy do przeciwstawienia się wnikaniu ciał stałych do obudowy, natomiast druga ciekłych (nie mogą spowodować szkodliwych efektów).

Bekazet poleca:

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15

Przejdź do starszej wersja strony WWW