Właściwości obudów metalowych

Metalowe obudowy pokrywane są metodą proszkową powłoka z termoutwardzalnej modyfikowanej żywicy epoksydowo - poliestrowej. Powłoka zapewnia ochronę antykorozyjną i estetyczne wykończenie.

Właściwości mechaniczne

Warunki testu:

  • próbki blach stalowych o grubości 0.8 mm, czyszczone na gorąco i fosfatyzowane
  • badanie przyczepności powłoki metodą siatki z zast. taśmy klejącej klasa 0 (ISO 2409)
  • próba tłoczności wg Erichensena (1) > 8 mm (ISO 1520)
  • odporność na uderzenia (2) > 1 kg/40 cm (ISO 6272)
  • próba wytrzymałości na zginanie (trzpień) (3) 3 mm (ISO 1519)
  • próba wytrzymałości na zginanie (stożek) (4) < 15 mm (ISO 6860)
  • twardość w skali Persoza 300 - 320 sec. (ISO 1522)

(1) Brak pęknięć dla ugięcia do 6 mm; nie rozerwana dla ugięcia 8 mm.
(2) Brak pęknięć farby przy opuszczeniu ciężaru 1kg z wysokości 40 cm.
(3) Farba nie odpada po ugięciu 5 mm.
(4) Pokrycie pęka maksymalnie na długości 15 mm.

Właściwości chemiczne

Testy przeprowadzono w temperaturze otoczenia, na próbkach fosfatyzowanych powłoką o grubości 150–200um.

tabela


Odporność na korozję

mgła zasolona: IEC 68-2-11

720 godzin dla obudów wykonanych ze stali grubości 1 mm, ocynkowanej, fosfatyzowanej
- ochrona przed rdzą
- tworzeniem pęcherzy.

Bekazet poleca:

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15

Przejdź do starszej wersja strony WWW