Polityka prywatności

Szanowni  Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej jako RODO), informujemy, że:

Klauzula informacyjna

Administratorem Państwa danych jest przedsiębiorstwo PPHU Bekazet Bąk Keller Sp.j. z siedzibą w Szczecinie

Przy ulicy Maciejowickiej 36 BCE 70-646 Szczecin (NIP 9550012183).

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, do którego kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat.ksiegowosc@bekazet.pl lub korespondencyjnie na adres administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych".

Podane przez  Państwa dane osobowe  będą przetwarzane w następujących celach:

a) wykonania umowy kupna-sprzedaży usług i produktów oferowanych przez PPHU Bekazet Bąk Keller Sp.j. - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy ;

b) marketingu bezpośredniego - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu  z PPPHU Bekazet Bąk Keller Sp.j. do czasu zakończenia umowy  lub złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych:

c) finansowo - księgowych - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;

d) obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa PPHU Bekazet Bąk Keller Sp.j. do czasu  wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym;

e) prowadzenia procesów reklamacyjnych  -  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa PPHU Bekazet Sp.j. , przez okres 5 lat od zakończenia umowy;

W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być  podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, księgowych, kancelarii prawnych.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, lub w celach marketingowych czy udostępniania Państwa danych);  posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody mogą się Państwo skontaktować z biurem PPHU Bekazet Bąk Keller Sp.j. w Szczecinie lub wysyłając maila na adres: sekretariat.ksiegowosc@bekazet.pl Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO).

 

 

PPHU Bekazet Bąk Keller Sp.j.
ul.Maciejowicka 36BCE
70-646 Szczecin

 

Bekazet poleca:

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15

Przejdź do starszej wersja strony WWW