Dotyczy wymogów ESSA RE Szczecin przy prefabrykacji rozdzielnic w zakresie układów pomiarowo rozliczeniowych energii elektrycznej - Wasz znak RE1/DOP/LC/4655/2001 z dnia 21.09.2001

Uzupełniając i nawiązując do naszego pisma z dnia 01.10.2001 przedstawiamy poniżej kolejne problemy i związane z nimi pytania dotyczące prefabrykacji rozdzielnic w zakresie układów pomiarowo rozliczeniowych energii elektrycznej.

  1. W ostatnich dniach pojawił się kolejny problem. Wykonaliśmy rozdzielnice zgodnie z PT. Odbierający układy pomiarowe zażądali przebudowy nowo wykonanych rozdzielnic (zestawów licznikowych) i przygotowanie miejsca pod ewentualne zamontowanie zegara sterującego. Powodem ma być to, że w przyszłości może zaistnieć konieczność zainstalowania odbiorcy licznika dwutaryfowego. Prosimy o informację czy faktycznie winniśmy odstępować od PT i uwzględniać taką ewentualność w trakcie prefabrykacji rozdzielnic. Prosimy o wytyczne w tej sprawie.
  2. Prosimy także o wytyczne dotyczące montażu urządzeń ochrony przepięciowej pierwszego i drugiego stopnia. Rozdzielnice pomimo wykonania ich zgodnie z zatwierdzonym PT nie zawsze spełniają oczekiwania odbierających układy pomiarowe. Ostatnio odbierający spowodowali, że trzeba było przenieść ochronniki w inne miejsce, by zapewnić miejsce na np. zegary sterujące.
  3. Prosimy o podanie oczekiwanej - właściwej głębokości rozdzielnic elektrycznych. Odbierający układy pomiarowe mierzą rozdzielnice i stwierdzają, że głębokość rozdzielnic nie jest właściwa (za mała).

Oczekując szybkiej odpowiedzi pozostajemy z poważaniem
Cezary Bąk

Otrzymują:
1. Dyrektor RE Szczecin ESSA pan inż. Jerzy Ciaś
2. a/a