Dotyczy wymogów ESSa RE Szczecin przy prefabrykacji rozdzielnic w zakresie układów pomiarowo rozliczeniowych energii elektrycznej - Wasz znak RE1/DOP/LC/4655/2001 z dnia 21.09.2001

Nawiązując do naszego pisma z dnia 19.09.2001 przedstawiamy poniżej problemy i pytania dotyczące prefabrykacji rozdzielnic w zakresie układów pomiarowo rozliczeniowych energii elektrycznej.

Rozdzielnice z układami pomiarowymi półpośrednimi

 1. Często się zdarza, że z powodu braku miejsca zmuszeni jesteśmy montować listwę pośredniczącą SKa w pozycji pionowej. Proszę o akceptację takiego sposobu montażu listwy. Miały miejsce problemy z odbiorem układów pomiarowych przez ESSa gdy SKa zamontowana była w pionie.
 2. Prosimy o sprecyzowanie wymagań dotyczących uchylności płyt montażowych w układach pomiarowych półpośrednich. w jakich przypadkach uchylność jest bezwzględnie wymagalna, a kiedy nie?
 3. Prosimy o sprecyzowanie czy kabel (przewód) zasilający rozdzielnicę przyłączać na zaciski przekładników czy na zaciski zabezpieczeń głównych jeżeli takie są zaprojektowane. Niezależnie od PT raz jeden raz drugi sposób uznawany jest za właściwy.
 4. Czy i kiedy winniśmy montować wzierniki do liczników w drzwiach rozdzielnic z pomiarem półpośrednim?

Rozdzielnice z układami pomiarowymi bezpośrednimi

 1. Prosimy o sprecyzowanie wymagań dotyczących uchylności płyt montażowych w układach pomiarowych bezpośrednich. Czy uchylność jest wymagalna. Jeżeli tak to w jakich wypadkach?
 2. Czy każdy licznik winien być w osobnej komorze, za osobnymi drzwiami. Czy ESSa akceptuje stan dotychczasowy, że zastaw liczników znajduje się za wspólnymi drzwiami, a to jak robimy zależy od życzenia inwestora? Na dzień dzisiejszy rozdzielnice produkujemy na dwa sposoby, a sposób zależy od zasobności finansowej inwestora.
 3. Czy i kiedy winniśmy montować wzierniki do liczników w drzwiach rozdzielnic?
 4. Zdarza się, że zastawy licznikowe są tak rozbudowane, że ich wielkość nie pozwala by czytnik licznika znalazł się na wysokości od 0,6 m do 1,8 m. Czy ESSa zaakceptujecie usytuowanie czytnika na wysokości w przedziale od 0,4 do 2,2 m w przypadku szczególnie rozbudowanych rozdzielnic?
 5. Projektanci rozdzielnic często nie pamiętają o konieczności zaprojektowania mostów szynowych pomimo, że w rozdzielnicy muszą one być. Mosty szynowe montujemy w zależności od warunków pod płytami montażowymi aparatów lub w osobnych komorach. Prosimy o zaakceptowanie tego, że mosty szynowe mogą być zamontowane pod aparatami - zabezpieczeniami przed licznikowymi lub w osobnych komorach. Taka praktyka jest powszechna i występuje we wszystkich systemach budowy rozdzielnic.
 6. Zabezpieczenia przed licznikowe i WLZ-tów. Przez ostatnie lata stosowane są jako zabezpieczenia przed licznikowe tzw. gniazda KOi i KO III. Są to przestarzałe aparaty i jest tylko jeden producent w Polsce. Są nowe aparaty. Wnioskujemy o zgodę na stosowanie nowych aparatów, określenie wymagań w stosunku do tych aparatów i sposobu ich montażu. Do zabezpieczania WLZ-tów korzystnie jest stosować rozłączniko-bezpieczniki (przystosowane do plombowania), a do zasilania poszczególnych liczników aparaturę modułową zapewniającą możliwość założenia plomb.
 7. Sprawa listew zaciskowych pomiędzy zabezpieczeniami przed licznikowymi, a licznikami czy WLZ-tami. Często niezbędne jest zastosowanie listwy zaciskowej (zaciskowo-rozgałęźnej). Nie zawsze zaprojektowany aparat ma zaciski dostosowane do potrzebnego przekroju kabla czy przewodu. Pojawia się konieczność zastosowanie listwy pośredniczącej. Wnioskujemy o dopuszczenie stosowania listew zaciskowych w przypadkach gdzie jest to konieczne i uzasadnione i uznanie stosowania listew za normalną konieczność.
 8. Projektanci projektują w zależności od potrzeb inwestorów pomiary rozliczeniowe jedno fazowe lub trójfazowe. Pojawiły się oczekiwania pracowników ESSA, że wszystkie rozdzielnice - zestawy licznikowe powinny być przygotowane do zamiany układu jednofazowego na trójfazowy bez potrzeby przebudowy rozdzielnicy. Prosimy o decyzję w tej sprawie. Jeżeli decyzja będzie na tak to pozostaje uzgodnienie czy układ pomiarowy ma być oprzewodowany pod zainstalowanie licznika trójfazowego?
 9. Prosimy o informacje o rodzajach stosowanych przez ESSa licznikach. ESSa wprowadza nowe typy liczników różniące się wymiarami. Musimy dostosować wymiary rozdzielnic do stosowanych liczników.

Sprawy ogólne

 1. Sprawa legalizacji przekładników. Świadectwem legalizacji przyrządu pomiarowego w tym przekładnika jest plomba Urzędu Miar i Wag. Zdarza się, że pracownicy ESSa żądają świadectwa w postaci papierowej. Nie wszyscy producenci dostarczają dokumenty legalizacyjne. Prosimy o odstąpienie od oczekiwań związanych z dostarczeniem dokumentów legalizacyjnych.
 2. Zdarza się że PT zawierają niedociągnięcia dotyczące braku mostów szynowych, niedopasowania przekrojów przewodów do zacisków aparatów czy też niewłaściwego doboru aparatów. Nie zawsze te niedociągnięcia są wyłapywane w trakcie weryfikacji PT przez ESSA. w związku z tym pytanie. Czy mamy prawo korygować w trakcie produkcji niedociągnięcia czy też bezwzględnie powinniśmy trzymać się zatwierdzonego PT?
 3. Zwracamy się z prośbą by wszelkie pojawiające oczekiwania i potrzeby dotyczące budowy rozdzielnic w zakresie układów pomiarowo-rozliczeniowych były formułowane na piśmie i przekazywane naszej firmie. Zależy nam na jak najlepszej współpracy z ESSA, inwestorami i firmami monterskimi. Tylko pełna informacja z Waszej strony zapewni spełnienie wymagań i oczekiwań ESSa oraz szybką i sprawną obsługę inwestorów i firm elektromonterskich. Nie do przecenienia będzie też to, że odbiory układów pomiarowych będą się odbywać szybko i sprawnie bez zbędnych zadrażnień ku zadowoleniu odbiorców energii elektrycznej.

Dziękujemy za zaproszenie. Chętnie w bezpośredniej rozmowie omówimy nasze stanowisko w powyższych tematach. Prosimy o zaproponowanie terminu spotkania.

Oczekując szybkiej odpowiedzi pozostajemy z poważaniem
Cezary Bąk

Otrzymują:
1. Dyrektor RE Szczecin ESSA
2. a/a